menu

Dr. Jan Urban

Osobní profil

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor psychologie práce a řízení, docent ekonomie.

Prvý šéfredaktor časopisu Ekonom, manažerský poradce v několika mezinárodních konzultačních firmách, učitel na VŠE, Filozofické a Právnické fakultě, Fakultě sociálních věd UK, Ústavu podnikové strategie VŠTE a několika zahraničních univerzitách, lektor evropských kurzů Sokrates a Erasmus.

Byl zakladatelem a viceprezidentem České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Poradensky i formou lektorování a koučování podporoval desítky domácích i mezinárodních podniků. Dlouhodobě spolupracuje s Českým institutem interních auditorů i se vzdělávacím firmami organizujícími veřejné kurzy.

Působí jako lektor a vedoucí partner vzdělávací a poradenské společnosti Consilium GroupConsilium Group, zaměřené na kurzy a poradenství pro podnikovou i veřejnou sféru.