menu

Dr. Jan Urban

Manažerská školení a workshopy

Leadership v organizaci, aneb proč a jak se stát na pracovišti vůdcem

Vůdcovské schopnosti jsou vzácnější než manažerské, lze se jim však naučit. Cílem semináře je seznámit se s významem, úkoly a nástroji leadershipu, s hlavními předpoklady vůdcovské autority a zásadami jednání úspěšných leaderů.
Deset nejdražších chyb při řízení lidí, aneb proč se učit z vlastních chyb, můžeme-li se učit z chyb druhých

Cílem semináře je upozornit na nejzávažnější chyby, kterých se vedoucí, většinou nevědomě, dopouštějí při řízení a vedení svých spolupracovníků. Řídící chyby a nedostatky, kterým věnuje pozornost, mají obecnou platnost a nezávisejí na oblasti ani úrovni řízení, ve které manažeři působí.
Proč lidé v práci nedělají, co jejich vedoucí očekávají, aneb jak čelit personálním rizikům organizace

Cílem semináře je seznámit se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem a jeho řízením, především těmi, kterým organizace většinou nevěnují systematickou pozornost. Jde zejména o rizika spojená s nevhodným výběrem a povyšováním zaměstnanců, s nesprávným řízením jejich výkonu, zvýšenou nespokojeností zaměstnanců, jejich nevhodným zaškolením či nevhodným odměňováním a chybnou motivací.
Personální a organizační audit

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, závěry a doporučení personálních (manažerských) a organizačních auditů, zabývajících se kvalitou lidských zdrojů, způsobem jejich řízení i efektivitou organizačního uspořádání a účelností personálních kapacit podniků či veřejných organizací.