menu

Dr. Jan Urban

Knižní publikace

Vezměte život do svých rukou

Vezměte život do svých rukou

Management Press, 2020

Autor ví, jakých chyb se ve své cestě za úspěchem v práci i osobním životě dopouštíme nejčastěji V knížce se proto dozvíte se například:

  • Jaké zvyky nás drží při zemi
  • Osm falešných rad, které nám brání v cestě za našimi sny
  • Tři kroky, jak dobít baterky
  • Jak požádat o to, co chceme
  • Proč příliš nevěřit „analytikům“,

a spoustu dalších užitečných věcí, které si v hektickém běhu za povinnostmi často nestačíme uvědomit, ale které spolehlivě přehodí výhybku našich životů, tím správným směrem.

 

Přestaňte se v práci stresovat

Přestaňte se v práci stresovat: 44 doporučení pro ty, kteří nechtějí práci obětovat své zdraví

Grada

Kniha, která vám pomůže předejít nadměrnému stresu. Ukazuje, že zbavíte-li se zlozvyků, které ke stresu přispívají, či vytvoříte-li si návyky, které mu čelí, podaří se vám nad ním do značné míry zvítězit

40 manažerských mýtů, které škodí vašemu byznysu

40 manažerských mýtů, které škodí vašemu byznysu, a jak se jim vyhnout

Grada

Zkušený poradce a autor řady knih vám odkryje, čtyřicet nejčastějších mýtů, kterým manažeři a organizace podléhají,, a ukáže vám, jak se věci opravdu mají a jak postupovat při vedení lidí a řízení firem správně.

Motivace a odměňování pracovníků

Motivace a odměňování pracovníků

Co musíte vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší

Grada

Jsou vaši spolupracovníci málo výkonní a iniciativní? Chcete své zaměstnance motivovat, ale nevíte jak? Zkušený a úspěšný autor vám v knize poradí, jak kombinovat finanční i nefinanční a zda lépe funguje pozitivní či negativní motivace. Zjistíte, jak posílit ducha celého týmu a jaké jsou nejčastější motivační chyby vedoucích.

Jak lépe naložit s časem

Jak lépe naložit s časem

50 doporučení pro ty, jejichž čas je vzácný.

Grada

Máte pocit, že den by měl mít alespoň 25 hodin? Rádi byste v daném čase dosáhli více? Pomůže vám tato praktická příručka, plná užitečných, metod, technik a tipů, jak lépe využívat svůj čas. Nástroje efektivního nakládání s časem, které uvádí, jsou univerzální a využijete je v libovolném prostředí.

Psychologie řízení a vedení

Psychologie řízení a vedení

Ústav práva a právní vědy a European Business School

Publikace známého českého odborníka na řízení a vedení lidí, Jana Urbana, přináší ucelený soubor výkonových předpokladů pracovníků k optimálnímu provádění jejich pracovních činností včetně osobní efektivity motivace, rozboru motivačních faktorů jejich výkonu,, motivačních nástrojů, které má management k dispozici. Zahrnuje rovněž velmi zdařilý rozbor osobnostních vlastností a pracovních postojů dnešních zaměstnanců včetně role emocí a emocionální inteligence na pracovišti i při výkonu manažerské činnosti

Ekonomie bez mýtů a iluzí

Ekonomie bez mýtů a iluzí. Co říká pravice levice a jak je to doopravdy

Grada

Orientace ve složitých ekonomických souvislostech současného ekonomického života není jednoduchá. Politici ani média ji většinou příliš neusnadňují, často spíše ztěžují. Doporučení či rozbory, kterými veřejnost zahrnují, vycházejí velmi často jen z ustálených ekonomických mýtů.

Část těchto mýtů vytváří a reprodukuje samotná ekonomie. Další část vzniká na základě politických či mediálních zjednodušení, záměrných dezinterpretací či dokonce úmyslně vštěpovaných iluzí. Tyto iluze, stávající se nerozlučnou součástí veřejné ekonomické argumentace, brání mnohdy tomu, aby občané či voliči posuzovali otázky každodenního ekonomického života ve správných souvislostech.

Publikace „Ekonomie bez mýtů a iluzí“ se zabývá nejčastějšími mýty, pověrami či předsudky, kterými je ekonomie zaplavena, a to bez ohledu na politickou provenienci jejich vzniku. Zahrnuje jak typické mýty, které udržuje a rozšiřuje pravice, tak iluze, kterými se opájí levice.

 

Řízení lidí v organizaci

Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu

Wolters-Kluwer, 2. vyd.

2., rozšířené vydání knihy se věnuje zásadám úspěšného vykonávání všech hlavních manažerských funkcí – zadávání úkolů, delegování pravomocí, motivaci a hodnocení osob, komunikaci se zaměstnanci, koučování a vedení pracovníků, řízení týmů i řešení konfliktů na pracovišti.

Rozebírá principy odměňování a rozvoje lidských zdrojů, řízení změn a tvorbu firemní kultury. Vedle principů řízení lidí nabízí i řešení řady typických situací, se kterými se vedoucí či jejich organizace mohou při řízení lidí setkat. Zásady, kterým se věnuje, mají obecnou platnost a nezávisejí na oblasti ani úrovni řízení. Je určena vedoucím pracovníkům i těm, kteří se na řízení připravují.

Strategický management

Strategický management

Ústav práva a právní vědy a European Business School.

Tvorba a prosazení správné podnikové strategie je nejen „královskou“ disciplínou managementu, ale i východiskem řízení všech úspěšných organizací. Publikace známého českého odborníka na management věnovaná strategickému managementu vysvětluje význam podnikové strategie,, metody, pomocí kterých se tato strategie vytváří i další úkoly strategického řízení firem. Výklad se opírá o příklady úspěšných i neúspěšných podnikových strategií včetně metod jejich zavádění.

Byznys je o lidech

Byznys je o lidech

Wolters-Kluwer

Kniha se zaměřuje na nejčastější problémy a úskalí spojené s "fungováním" osob v organizacích a zejména na chyby, kterých se podniky při řízení lidí dopouštějí. Je určena nejen vedoucím pracovníkům, studentům ekonomických a manažerských směrů, ale i všem, kdo chtějí zdokonalit své praktické řídící postupy a zvyklosti.

Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera

Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera

Grada

Manažeři všech úrovní se v čtivé a přehledné knížce dozví, jak se úspěšně vypořádat s deseti situacemi, které lze považovat za jedny z nejobtížnějších v práci a kariéře každého manažera. Zkušený poradce a lektor radí, jak s úspěchem řídit sebe samého, jak si poradit s problematickými pracovníky, jak předávat nepříznivé zprávy, jak motivovat a přesvědčovat, jak zvládat konflikty a stres, jak přijímat změny, jak přejít od řízení k vedení, jak nepropadnout narcismu či jak zvládnout přechod na vedoucí funkci na začátku kariéry. Kniha plná praktických rad, tipů a příkladů se stane vaším nejlepším pomocníkem.

10 nejdražších manažerských chyb

10 nejdražších manažerských chyb

Grada

Učte se z chyb druhých, je zbytečné dělat vlastní chyby. Manažeři, kteří při řízení svých lidí dělají ty nejzásadnější chyby, své firmě škodí a stojí ji spoustu peněz. Neděláte vy či vaši kolegové manažeři tyto chyby také? Pojďte se na ně podívat a dozvědět se, jak se těchto chyb vyvarovat či je přestat dělat.

10 kroků k vyššímu výkonu pracovníků

10 kroků k vyššímu výkonu pracovníků

Grada

Jak zlepšit výkonnost vašich pracovníků? Zkušený autor a poradce srozumitelně a na mnoha příkladech ukazuje hlavní příčiny výkonových nedostatků i to, jak deseti jednoduchými kroky výkon vašeho týmu, firmy či organizace zvýšit. Dozvíte se, jak stanovit úkoly, aby byly pracovníkům jasné, jak dosáhnout toho, aby je uměli samostatně řešit, chápali jejich smysl a priority, jak je správně motivovat, předávat jim zpětnou vazbu, jak odstraňovat překážky v práci i jak využívat sankcí nebo řešit osobní problémy a limity zaměstnanců. Kniha je určena všem manažerům, vedoucím týmů, podnikatelům a personalistům.

Firemní kultura a identita

Firemní kultura a identita

Ústav práva a právní vědy a European Business School

Publikace jednoho z předních odborníků v oblasti firemního řízení docenta Jana Urbana věnuje pozornost klíčovým postupům majícím za cíl vytvářet a rozvíjet firemní kulturu jako jednu z hybných sil v rozvoji firmy.