menu

Dr. Jan Urban

Semináře na míru

Tajemství pracovní motivace, aneb koho, proč a jak odměnit

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami a metodami účinné pracovní motivace i nejčastějšími chybami, kterých se organizace i vedoucí při motivaci a odměňování zaměstnanců dopouštějí.
Pravidla přesvědčivé komunikace, argumentace a veřejného vystupování

Úspěšná komunikace vyžaduje schopnost působit důvěryhodně a přesvědčivě. Seminář se zabývá hlavními předpoklady a zásadami přesvědčivé komunikace - důvěryhodností mluvčího, přesvědčivostí sdělení, vhodnou argumentací, překonáváním námitek, udržením pozornosti i nejčastějšími praktickými bariérami přesvědčivosti v pracovních či obchodních situacích.
Jak komunikovat v obtížných situacích: jak jednat s lidmi, kteří nenaslouchají, jak se vyvarovat „zákona opačného účinku“ a jak předcházet destruktivní komunikaci

Cílem semináře je posílit schopnost komunikovat s obtížnými osobami – s lidmi, kteří nenaslouchají a nereagují na argumenty, seznámit se s tím, jak čelit zákonu „opačného účinku“ při přesvědčování druhých a naučit se rozpoznávat a čelit destruktivní komunikaci.
Prevence a řešení konfliktů, aneb od konfrontace k řešení metodou „win-win“

Cílem semináře je seznámit se s příčinami organizačních konfliktů, nástroji a metodami jejich prevence a řešení, i s tím, jak stimulovat konflikty, které jsou pro organizaci prospěšné.
Jak poznat, komu nevěřit

Cílem semináře je ukázat, jak rozpoznat osoby nedůvěryhodné i ty, které mají zvýšený sklon lhát, a upozornit na typické projevy, verbální i neverbální, které nám pomohou při jejich rozpoznání.
Jak zvýšit účinnost vzdělávání zaměstnanců

Cílem kurzu je seznámit se hlavními přístupy a zásadami umožňujícími zvýšit efektivitu podnikového vzdělávání. Pozornost je věnována analýze vzdělávacích potřeb zaměstnanců a správnému stanovení cílů vzdělávacích akcí, volbě vzdělávacích metod, přípravě lektorů, organizaci vzdělávání, hodnocením výsledků vzdělávání a rozboru jeho případných problémů i zvyšování motivace zaměstnanců ke vzdělávání.