menu

Dr. Jan Urban

Semináře na míru

Jak poznat, komu nevěřit


Cílem semináře je ukázat, jak rozpoznat osoby nedůvěryhodné i ty, které mají zvýšený sklon lhát, a upozornit na typické projevy, verbální i neverbální, které nám pomohou při jejich rozpoznání.


Stručná osnova semináře

  • Hlavní znaky nedůvěryhodných osob
  • Jak rozpoznat odborníky od šarlatánů
  • Neverbální projevy lži
  • Které konkrétní neverbální projevy a jejich kombinace mohou naznačit, že nám náš protějšek při rozhovoru neříká pravdu.

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem, kteří chtějí zvýšit svou schopnost rozpoznat nedůvěryhodné osoby. Je určen i všem, kteří se chtějí seznámit s „řečí těla“, prozrazující v rozhovoru sklon k neupřímnosti či tendenci klamat.