menu

Dr. Jan Urban

Semináře na míru

Prevence a řešení konfliktů, aneb od konfrontace k řešení metodou „win-win“


Cílem semináře je seznámit se s příčinami organizačních konfliktů, nástroji a metodami jejich prevence a řešení, i s tím, jak stimulovat konflikty, které jsou pro organizaci prospěšné.

Metodou semináře je výklad a ilustrace metod řešení konfliktů, především pak strategií „win-win“, umožňující dosáhnout řešení sporu, výhodného pro všechny zúčastněné strany.


Stručná osnova semináře

  • Příčiny a důsledky konfliktů na pracovišti i mimo ně
  • Prevence, mediace a řešení konfliktů
  • Význam komunikace při řešení konfliktů
  • Řešení konfliktů metodou „win-win“
  • Jaké konflikty jsou pro organizaci prospěšné a jak je podporovat

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem, kteří chtějí zvýšit svou schopnost účinně řešit konflikty, spory a nepříznivé, emocionálně vypjaté situace na pracovišti, i jak tyto situace řešit.