menu

Dr. Jan Urban

Semináře na míru

Jak komunikovat v obtížných situacích: jak jednat s lidmi, kteří nenaslouchají, jak se vyvarovat „zákona opačného účinku“ a jak předcházet destruktivní komunikaci


Cílem semináře je posílit schopnost komunikovat s obtížnými osobami – s lidmi, kteří nenaslouchají a nereagují na argumenty, seznámit se s tím, jak čelit zákonu „opačného účinku“ při přesvědčování druhých a naučit se rozpoznávat a čelit destruktivní komunikaci.


Stručná osnova semináře

  • Nejčastější důvody, proč druhá strana nenaslouchá
  • Jak naslouchání druhé strany posílit
  • Jak a proč působí při přesvědčování druhých zákon opačného účinku, aneb jak se při argumentaci „nestřelit do nohy“
  • Jak efekt opačného účinku při přesvědčování omezit
  • Co je destruktivní komunikace a proč k ní dochází
  • Hlavní typy destruktivní komunikace
  • Jak destruktivní komunikaci čelit

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem, kteří se snaží zdokonalit své komunikační a přesvědčovací schopnosti v obtížných situacích, a to při jednání s nekomunikativními osobami, s lidmi, kteří nereagují na argumenty, či s osobami se sklonem k destruktivní komunikaci.