menu

Dr. Jan Urban

Semináře na míru

Pravidla přesvědčivé komunikace, argumentace a veřejného vystupování


Úspěšná komunikace vyžaduje schopnost působit důvěryhodně a přesvědčivě. Seminář se zabývá hlavními předpoklady a zásadami přesvědčivé komunikace - důvěryhodností mluvčího, přesvědčivostí sdělení, vhodnou argumentací, překonáváním námitek, udržením pozornosti i nejčastějšími praktickými bariérami přesvědčivosti v pracovních či obchodních situacích.


Osnova semináře

  • Jak prolomit ledy, získat a udržet pozornost a působit důvěryhodně
  • Jasnost, srozumitelnost a přehlednost projevu
  • Důvěryhodnost mluvčího a přesvědčivost sdělení: jak prezentovat fakta a argumenty
  • Překonávání námitek: princip “tlaku” a “tahu”
  • Vedení dialogu a aktivní naslouchání
  • Přesvědčivost při veřejných vystoupeních a prezentacích
  • Sdělení nepříznivé zprávy
  • Jak získat a udržet pozornost posluchačů
  • Nejčastější bariéry úspěšné a přesvědčivé komunikace

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem, kteří chtějí zvýšit své komunikační a prezentační schopnosti, i těm kteří se zabývají tréninky komunikačních schopností zaměstnanců.