menu

Dr. Jan Urban

Semináře na míru

Jak zvýšit účinnost vzdělávání zaměstnanců


Cílem kurzu je seznámit se hlavními přístupy a zásadami umožňujícími zvýšit efektivitu podnikového vzdělávání. Pozornost je věnována analýze vzdělávacích potřeb zaměstnanců a správnému stanovení cílů vzdělávacích akcí, volbě vzdělávacích metod, přípravě lektorů, organizaci vzdělávání, hodnocením výsledků vzdělávání a rozboru jeho případných problémů i zvyšování motivace zaměstnanců ke vzdělávání.


Osnova semináře

  • Nejčastější příčiny nízké efektivnosti podnikového vzdělávání
  • Jak stanovit plány a cíle vzdělávání
  • Jakou metodu vzdělávání zvolit a jaké požadavky na ni klást
  • Co chtít od lektora
  • Jak vzdělávání organizovat
  • Jak výsledky vzdělávání hodnotit
  • Jak posílit motivaci zaměstnanců ke vzdělávání.

Komu je seminář určen

Seminář je určen personálním manažerům a specialistům zabývajícím se vzděláváním zaměstnanců i všem, kdo se věnují řízení a organizaci podnikového vzdělávání a chtějí posílit jeho výsledky i podpořit jeho efektivitu.