menu

Dr. Jan Urban

Manažerská školení a workshopy

Personální a organizační audit


Seminář se zaměřuje na cíle, metody, závěry a doporučení personálních (manažerských) a organizačních auditů, zabývajících se kvalitou lidských zdrojů, způsobem jejich řízení i efektivitou organizačního uspořádání a účelností personálních kapacit podniků či veřejných organizací.

Zabývá se i tím, jak správně formulovat zadání těchto auditů, porozumět jejich metodám o organizačním požadavkům i jak pracovat s jejich závěry.


Obsah a osnova semináře

  • Personální a organizační audity, jejich význam a přínos
  • Cíle personálních a organizačních auditů
  • Metody, postupy a předpoklady personálních a organizačních auditů
  • Kvalifikace pro výkon personálních auditů
  • Personální audit a audit řízení lidských zdrojů
  • Organizační audit a optimalizace personálních kapacit organizace
  • Řízení a komunikace personálního a organizačního auditu v organizaci
  • Výsledky a doporučení personálních auditů
  • Realizace závěrů personálního a organizačního auditu
  • Ukázky výsledků a doporučení personálního a organizačního auditu

Komu je seminář určen

Seminář je určen personálním manažerům a specialistům, auditorům i manažerům zabývajícím se zvyšováním kvality managementu, účinnosti personálního řízení, zeštíhlováním organizací a optimalizací organizačních struktur.