menu

Dr. Jan Urban

Manažerská školení a workshopy

Proč lidé v práci nedělají, co jejich vedoucí očekávají, aneb jak čelit personálním rizikům organizace


Cílem semináře je seznámit se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem a jeho řízením, především těmi, kterým organizace většinou nevěnují systematickou pozornost. Jde zejména o rizika spojená s nevhodným výběrem a povyšováním zaměstnanců, s nesprávným řízením jejich výkonu, zvýšenou nespokojeností zaměstnanců, jejich nevhodným zaškolením či nevhodným odměňováním a chybnou motivací.


Stručná osnova semináře

  • Hlavní zdroje personálních rizik
  • Rizika přijetí nesprávných osob
  • Rizika nevhodného povyšování zaměstnanců do vedoucí funkce
  • Rizika nesprávného řízení výkonu: nesprávné zadání a kontrola pracovních úkolů
  • Rizika spojená s nevhodným odměňováním
  • Motivace zaměstnanců v rozporu se zájmy podniku
  • Nespokojenost zaměstnanců a porušení „psychologické smlouvy“
  • Prevence personálních rizik

Komu je seminář určen

Seminář je určen personálním manažerům a specialistům, vnitřním auditorům i všem dalším manažerům a specialistům zabývajícím se rozborem, prevencí a omezováním personálně-organizačních rizik a zvyšováním kvality managementu.