menu

Dr. Jan Urban

Manažerská školení a workshopy

Deset nejdražších chyb při řízení lidí, aneb proč se učit z vlastních chyb, můžeme-li se učit z chyb druhých


Cílem semináře je upozornit na nejzávažnější chyby, kterých se vedoucí, většinou nevědomě, dopouštějí při řízení a vedení svých spolupracovníků. Řídící chyby a nedostatky, kterým věnuje pozornost, mají obecnou platnost a nezávisejí na oblasti ani úrovni řízení, ve které manažeři působí.

Metodou semináře je výklad, moderovaná skupinová diskuse, výměna zkušeností a nácvik řešení modelových situací. Trénink navazuje na úspěšnou publikaci dr. Jana Urban „10 nejdražších manažerských chyb“.


Stručná osnova semináře

  • Proč jsou chyby při řízení lidí drahé?
  • Proč tyto chyby vznikají a přežívají?
  • Které chyby jsou nejdražší a jak se jich vyvarovat?
  • 10 nejdražších manažerských chyb při řízení lidí

Komu je seminář určen

Kurz je určen vedoucím zaměstnancům na všech řídících úrovních i osobám, které se na manažerskou funkci připravují. Je určen i personálním manažerům a specialistům zabývajícím se přípravou manažerských tréninků.