menu

Dr. Jan Urban

Manažerská školení a workshopy

Leadership v organizaci, aneb proč a jak se stát na pracovišti vůdcem


Vůdcovské schopnosti jsou vzácnější než manažerské, lze se jim však naučit. Cílem semináře je seznámit se s významem, úkoly a nástroji leadershipu, s hlavními předpoklady vůdcovské autority a zásadami jednání úspěšných leaderů.

Metodou semináře je výklad, ilustrace praktických příkladů, moderovaná diskuse a výměna zkušeností.


Osnova semináře
  • Co znamená a k čemu v organizaci slouží vůdcovství
  • Osobní předpoklady vůdcovské autority
  • Jednání a komunikace úspěšného leadera
  • Jak se vůdcovství naučit: 10 pravidel vůdcovského jednání

Komu je semináře určen

Seminář je určen vedoucím na všech řídících úrovních i personálním manažerům a specialistům zabývajícím se rozvojem manažerských a vůdcovských schopností.